PDF Skriv ut E-post

Den Kulturelle Vandrestav

Tirsdag 15. September ble det holdt allsangkveld på Mølnbergtunet i Osen. Jan-Kjell Nordmeland og Tor Inge Sundet spilte opp med trekkspill og gitar. Dagen ble arrangert av De Gærne Damers Forening, som hadde fått utdelt Den Kulturelle Vandrestav denne gang. Den kulturelle vandrestav går til et lag eller en forening i bygda, som skal holde ett arrangement i løpet av året for brukerne av Mølnbergtunet og Sykehjemmet i Osen Kommune.

 

Kjente, kjære sanger

De Gærne Damers Forening hadde altså kalt sammen til allsangkveld, med mat- og kaffeservering. Det ble en hyggelig kveld, med sang, latter og flott musikk. Det ble for anledningen laget et sanghefte med ett stort utvalg sanger, som brukerne også kan benytte seg av senere. Det ble sunget alt fra gladviser som Syng, syng, syng å vær glad, til salmer og koselige viser som: Den fyste song. Sykehjemmet har 15 rom, Mølnbergtunet har 7 leiligheter, Skrenten har 7 leiligheter og Trygdeboligene har 4 leiligheter. Mange av brukerne her hadde møtt opp for å ta en trall. Og alle var begeistret over maten som ble servert, med kaffe og kaker til. Den kulturelle vandrestav ble høytidelig overrakt til Gunhild Osen for Osen/Steinsdalen Idrettslag av Signe Lillian Fagerdal for De Gærne Damers Forening. Så neste år blir det Osen sitt nye idrettslag som får æren av å lage ett arrangement på Mølnbergtunet.

 

Musikantene Allsang Ingeborg Den kulturelle vandrestav