Seriøs galskap og sprell

Designed by:
De Gærne Damers Forening, Powered by Joomla! and designed by 123WebDesign
PDF Skriv ut E-post

De gode tankers lov!

Vi ska skryt av hverandre!
Vi har lov t å værra go!
Vi ska hjelp hverandre te å bli god!
De e lov å prøv!
Vi ska tænk store tanka!
Vi ska værra snill å ærlig med hverandre!
Vi ska samarbeid!
Sladder hold vi oss for god te!
SAMMEN E VI DYNAMITT!